TRADICE – KVALITA – JISTOTA


Nabídka služeb

Stačí si jen vybrat, ostatní zařídíme my:

 dokumentace

Základem úspěšného prodeje nemovitostí je její kompletní dokumentace, zejména ve smyslu přesné specifikace vlastnických vztahů a případných omezení dispozičních práv. 


Při jednání se zájemcem může nedostatečná dokumentace způsobit značné prodloužení realizace obchodu nebo komplikace při zajištění financování s následkem ztráty kupce, pro kterého se stane nabídka tímto nedůvěryhodná.

V rámci přípravy prodeje nemovitostí zajistíme ve spolupráci s majitelem veškeré podklady, listiny a dokumenty potřebné pro realizaci vlastního prodeje. Zároveň identifikujeme veškeré právní skutečnosti, které je nutno vyřešit před tím, než bude nemovitost uvedena na trh.


poradenstvi

Prodej i pronájem nemovitostí představuje nakládání s velkými hodnotami, uloženými v nemovitostech. Nastavení správného průběhu obchodu, vyhodnocení požadavků klienta a jeho očekávání, tvoří důležitou součást úspěšného zahájení realizace obchodu s nemovitostmi.

V rámci bezplatné nezávazné schůzky naši makléři na základě potřeb klienta navrhnou možné alternativy řešení obchodu včetně všech souvisejících aspektů. Mohou využít mnohaleté zkušenosti naší společnosti v oboru při úspěšném řešení nejrůznějších situací, a to jak z obchodního, právního, finančního nebo daňového úhlu pohledu.
 

vyporadani

Prodej nemovitostí zatížených zástavním právem nebo exekucí je sice velmi komplikovaný, nikoliv však nerealizovatelný. Máme rozsáhlé zkušenosti z prodejem a přefinancováním koupě nemovitostí zatížených zástavou. Dále jsme velmi úspěšní při odvrácení exekuce nebo nucené dražby a tudíž umíme pro majitele zajistit plnou tržní cenu nemovitosti. Rovněž nabízíme řešení majetkoprávních vztahů v rámci vypořádávání podílového spoluvlastnictví při dědických nebo rozvodových řízeních.

   
zajisteni2

Inzerci prodávané nemovitosti si může každý prodávající zajistit sám, stejně jako poptávající může inzerci sám sledovat. Pro nás zajištění prodeje neznamená pouhou inzerci, ale celý soubor činností spojených se získáním, zpracováním, uložením, vyhodnocením a předáním informací, které jsou rozhodující pro to, aby byly obě strany obchodu s celkovým výsledkem objektivně spokojeny a to i v cenovém parametru. Úspěch práce s informacemi ve prospěch klienta je založen na osobním přístupu našich makléřů ke každému klientovi a jeho potřebám. Náš makléř se stává profesionálním partnerem klienta při společné úspěšné realizaci obchodu s realitami.


pravni sluzby

Právní problematika realitního trhu je obsáhlá a nastavení  správného právního zajištění, spojeného s financováním nebo vypořádáním různých dispozičních omezení je často komplikované bez zkušeností v oboru.

Naše společnost disponuje vlastním právním oddělením s bohatými zkušenostmi při řešení nejrůznějších nestandardních situací v rámci realizace obchodů s nemovitostmi. Jsme schopni zajistit 100% bezpečný průběh obchodu pro všechny zúčastněné. 

   
zajisteni

K nastavení ideálního způsobu financování je potřeba porovnat a vyhodnotit velké množství různých úvěrových nabídek bank a jiných finančních institucí.

Naši finanční poradci zdarma vyhodnotí a zajistí na základě trvalého přehledu o úvěrových  produktech na finančním trhu tu nejvhodnější variantu financování v závislosti na typu poptávané nemovitosti a možnostech kupujícího.


odhady

V souvislosti s prodejem nemovitosti je potřeba zajistit kvalifikovaný odhad nemovitosti zhotovený oprávněným znalcem pro potřeby Finančního úřadu nebo financující banky. Při  zprostředkování prodeje nemovitosti naši spolupracující odhadci operativně zajistí odhady prodávaných nemovitostí v potřebném čase.


dane

Zákonnou povinností každého prodávajícího je vyplnit a odevzdat daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti a následná úhrada této daně, jíž je kupující ručitelem. V návaznosti na  uzavření realizovaného obchodu zajistíme zpracování daňového přiznání a poté úhradu příslušné daně.