TRADICE – KVALITA – JISTOTA


Právní jistota

 jistota

bez popisku 46Naše společnost Českomoravská realitní a.s. klade zvláštní důraz na kvalitu poskytovaných právních  služeb, souvisejících se zajištěním převodu vlastnictví námi nabízených nemovitostí. S tím úzce souvisí důsledné prověřování právního stavu nemovitostí zařazených do nabídky, se zaměřením na identifikaci případných právních vad, spočívajících např. v nevyjasněných majetkoprávních vztazích, omezení dispozičních práv z důvodu existence věcných břemen, zástavních práv, exekucí, apod., včetně nalezení a realizace optimálního způsobu jejich vyřešení ke spokojenosti našich klientů.

Všechny námi používané smluvní dokumenty jsou koncipovány tak, aby byly pro naše klienty srozumitelné, s jasně definovanými právy a závazky.

Náš klient se nemusí obávat, že mu bude podstrčen k podpisu dokument, jehož součástí bude jakási, drobným až nečitelným písmem sepsaná obsáhlá příloha se skrytě formulovanými jednostrannými závazky a smluvními pokutami v jeho neprospěch, jak tomu bohužel mnohdy bývá u jiných nesolidních realitních kanceláří. 
Mgr. Milan Král, v.r.
místopředseda představenstva
 
prohlaseni
že kvalita právního servisu poskytovaného společností Českomoravská realitní a.s. v souvislosti s její činností realitní kanceláře, je na vysoké profesionální úrovni.
 
Používané smluvní dokumenty jsou koncipovny srozumitelně a transparentně se snahou o maximlní vyváženost vzájemných práv a závazků smluvních stran při repsektování a zohledňování aktuálního stavu platné legislativy České republiky.  

 

JUDr. Jan Kalvoda, v.r.
advokát