Albánie – země s budoucností a příběhem

 

Albánie, malá země ležící na Balkánském poloostrově mezi Řeckem,  Severní Makedonií, Kosovem, Černou Horou a azurovými vodami Jadranského a Jónského moře, je beze sporu budoucí turistickou „Mekkou“ Evropy. S fascinující historií, přírodními krásami, středomořskou kuchyní a nádechem výstřednosti je „Shqipëri“, jak je Albánie známá ve svém rodném jazyce, evropským nebroušeným diamantem.

Albánie je pro turisty jednoznačně mysteriózním místem a stále ještě jedním z mála oblastí, která nebyla plně  prozkoumána. I přes relativně malou rozlohu nabízí díky své geografické poloze nespočet přírodních krás od nekonečných panenských pláží přes divoké řeky, proplétající se drsnými horskými kaňony do nádherných jezer a malebných údolí až po úchvatná horská panoramata. Albánie je doslova perlou Balkánu, která díky tomu, že nebyla zatím zcela zasažena agresivním turistickým průmyslem, stále si uchovává svoji autentičnost. Uspokojí jak turisty, toužící po relaxu, klidu a pohodě, tak i ty co touží po aktivní dovolené spojené s poznáváním místních krás, ať už pěšky, na motorce, v autě,  raftu nebo na koňském hřbetě. 

Albánie je zemí, o které kolují různé mýty a protichůdné názory, pramenící převážně z osobní neznalosti místního prostředí a kultury, ovlivněné zejména široce zmedializovanými a a zpopularizovanými excesy "jednotlivců". Značný počet lidí má stále obavy navštívit Albánii z bezpečnostních důvodů, ale není k tomu žádný důvod. Albánci jako národ jsou velmi přátelští, mirumilovní a pohostinní lidé. Zajímá vás, zda je Albánie bezpečným místem k návštěvě? Ano a každým rokem se o tom osobně přesvědčuje stále větší počet turistů, nejen z České republiky. Albánie je bezpečnější zemí než některé jiné populární země a kriminalita v Albánii je relativně nízká. To pramení zejména z historicky pevných kulturních a rodinných tradic, kdy samotná komunita tvrdě stíhala a trestala své provinilce - viz např. donedávna aplikovaná vendeta. Bohužel, tito "odpadlíci" velmi často vyobcováni ze svých komunit, hledali útočiště v zahraničí, kde se většinou združovali, pokračovali v páchání trestné činosti a vytvářeli tak velmi negativní povědomí o své zemi a o Albáncích jako národu obecně.

Jakmile jste v Albánii, připadáte si náhle jako v jiném světě. Evropské tradice jsou zde protkány asijskými zvyky a způsobem života, což je opět dáno historicky, přes 500 let trvající okupací území Turky, kdy byli Albánci, původem křesťané, nuceni konvertovat k islámu. Následně, v dobách komunistické diktatury bylo naopak náboženství v jakékoliv podobě zakázáno a projevy víry tvrdě trestány. V důsledku toho jsou dnešní Albánci nábožensky velmi tolerantní a dokonce i v rámci jedné rodiny se mnohdy hlásí k různé víře. Na mnoha místech je naprosto běžné, že vedle mešity stojí kostel a lidé různé víry spolu slaví společně křesťanské i islámské svátky.

Od roku 2011 usiluje Albánie o vstup do Evropské unie. Přístupová jednání s představiteli EU jsou v plném proudu a v nejbližších letech se očekává její přijetí. Z politického hlediska tomu Albánie podřizuje vše tak, aby co nejdříve splnila všechny podmínky pro vstup do EU. To se pozitivně projevuje zejména v legislativě, která je již víceméně sjednocena s legislativou EU včetně úpravy ochrany investic a vymožitelnosti práva. Díky bohaté finanční podpoře z fondů EU prochází Albánie v současné době mohutným ekonomickým rozvojem, který se projevuje zejména ve výstavbě nové infrastruktury a celých městských aglomerací. S tím souvisí i stále větší investice do cestovního ruchu, neboť Albánie si je moc dobře vědomá svého potenciálu v této oblasti a možnosti dalších příjmů z toho plynoucích. Každý rok se zde staví nové hotelové rezorty, vznikají nová okouzlující letoviska a rozšiřují se s tím spojené služby.

V Albánii budete okouzleni nejen nádhernou a nedotčenou přírodou, okouzlující krajinou, průzračným a průhledným mořem, tichými letovisky, úchvatnými, okouzlujícími výhledy na moře z útesů, úžasnou horskou krajinou, ale stejně tak i zajímavou kulturou a bohatou historií. Jaderské a Jónské moře Vás jednoduše překvapí svými jedinečnými výhledy, které přitahují návštěvníky do země. Zejména v jižní části albánského pobřeží existují také nádherné lokace pro milovníky potápění, protože podvodní panoramata jsou stejně tak úžasná jako ta povrchová. Pláže v Albánii jsou jedny z nejoblíbenějších díky křišťálově čisté vodě a úžasné horské kráse za zády. Zaujímají přes 300 km pobřeží a na mnoha místech jsou stále ještě panenské, nedotčené turismem. V takové podobě je nikde jinde v Evropě už neuvidíte. 

zpět